Com es fabriquen els filtres de les burilles de tabac

Written by Estanc Núria. Posted in Estanc

Imagines el tabac sense filtres? Els filtres són un escut que protegeixen la nostra salut d’un mal major.

Les burilles són les encarregades d’una filtració mecànica de l’aire que es respira mentre es fuma.

En la nostra publicació d’avui expliquem el procés de fabricació dels filtres de les burilles de tabac.

Com veureu, es tracta d’un procés complex que es pot separar en tres fases:

1.- La producció de l’acetat de cel·lulosa

2.- El filat

3.- El lligat.

Com es produeix l’acetat de cel·lulosa?

La principal matèria primera per a la fabricació de filtres de tabac és la fusta.

De la fusta, i mitjançant un procés de transformació química s’obté una espècie de flocs d’acetat de cel·lulosa  que podran ser usats en l’etapa de filat.

La base d’aquest procés de transformació és una reacció d’acetilació de la cel·lulosa. S’utilitza anhídrid acètic amb l’ajuda d’un catalitzador.

Aquest compost és dissol per transformar la cel·lulosa inicial en una forma coposa.

Els flocs obtinguts estan empapats d’àcid acètic. Es fan passar per un procés de rentat intensiu amb aigua neta. I de premsat.

Finalment es procedeix amb un assecat tèrmic fins a obtenir una humitat final desitjada.

El filat

El filat és el procés mitjançant el qual es transformen els flocs en fibres.

Els flocs d’acetat de cel·lulosa són premsats mitjançant unes toveres amb bastantes perforacions, similars a la carxofa de la dutxa.

I filats per pressió mitjançant l’ús d’una bomba dosificadora amb un únic forat de sortida que serveix per produir fibres sintètiques contínues.

Lligat

Un cop acabat el procés de filat els filaments del filtre són ordenats i lligats.

Finalment, es segella amb una pel·lícula de plàstic per evitar olors i humitat.

I ja tenim els filtres fabricats!

Hola estimat lector,

Si teniu curiositat us recomanem veure el vídeo adjunt amb aquesta publicació.

On estem

  • Avinguda Catalunya 23, baixos
    43002 Tarragona

Contacte

Horaris

Matí 09.00h-13:30h
Tarda 17.00h-20:00h
Dissabte 09:00h-14:00h
Diumenge tancat