Marques de tabac de pipa

El el mercat existeixen principalment 4 tipus de varietats principals de pipa a partir dels quals es poden fer diverses barreges. Aquestes són el Virgina, el Burley, els orientals i la fulla de cigar.
El Virginia és la varietat més cultivada. El seu nom té origen en l’estat americà que té aquest mateix nom. El seu tret característic és el de tenir un sabor dolç i una força entre mitjana i suau. És d’un color grogenc. Un exemple de marca a base de Virgina és la “Capstan”.
El Burley és la segona varietat més cultivada. En aquest cas a l’estat de Kentucky. El seu sabor és més fort que el Virginia i també té un color més fosc. Un exemple de marca a base de Burley és el “half and half.
Sota el nom de orientals es coneixen les varietats de tabac cultivades a Grècia, Turquia, Macedònia, Turquia i Chipre. La seva quantitat de nicotina és baixísima i el nivell de dolçor és intermig entre el Virgina i el Burley. Es caracteritza per tenir un aroma molt potent, fet que fa que s’utilitzi en proporcions petites per a complementar el tabac de pipa. Un exemple de marca que fa ús d’aquest tipus de tabac és la “Dunhill Early Morning Mixture”.
Com a fulla de cigar s’utilitzen principalment les provinents de Cuba i República Dominicana. El seu sabor és el característic del cigar havà. Fumat en pipa recorda a les cigarretes negres, fet que fa que no se n’abusi en les mescles i es fiqui simplement per donar matisos de sabor i aroma.

Showing all 25 results